Vi måste öka vår befolkning!

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) var vi i förra veckan (vecka 32) 61776 invånare i Kalmar kommun. Det innebär en folkökning med ca 80 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året hade vi minskat med ca 250 personer sedan årsskiftet. Orsaken till att folkökningen är högre i år är främst att vi har färre utflyttade till övriga delar av Sverige och att invandringen är högre i år än vid samma tid förra året. 

Totalt under 2008 ökade vi med knappt 200 personer.

Folkökningen hittills i år ligger högre än vid samma tid 2007 och 2008, och även något högre än vid samma tid 2006.

På torsdag, den 13 augusti, publicerar SCB uppgifterna över folkmängden i kommunen 2:a kvartalet 2009.
 
I juni fattade majoriteten beslut om att avsätta resurser för att fördubbla antalet detaljplaner, från 20 till 40 per år. På det sättet vill vi ytterligare öka byggandet av bostäder och annan verksamhet, det innebär också att vi bygger en god planberedskap inför en kommande ljusare konjunktur. Detta tillsammans med andra beslut som syftar till att Kalmar ska ha Full Fart Framåt kommer naturligtvis också att återspegla sig genom att vi blir fler i vår kommun. 

Under många år har Kalmar haft en för liten befolkningsökning samtidigt har Kalmar län har under många år tappat befolkning. Bryts inte denna utveckling så innebär det att vi relativt sett mot andra jämförbara kommuner tappar kraft och möjlighet att vara med och konkurrera om exempelvis etableringar eller medel för infrastruktur. Därför en högre befolkningstillväxt ett av de viktigaste målen för kommunen.