Passiviteten beskriven av näringslivet

Här är en debattartikel i Dagens Industri som många bör läsa:

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C06%255C10%255C340902