+ 155

Har fått ett utdrag ur kommuninvånarregistret som visar på befolkningsutvecklingen. Vecka 23 hade vi ett plus på 155 personer, motsvarande vecka förra året var det ett minus på 90.

Till hösten är söktrycket rekordstort mot högskolan. Förhoppningsvis innebär det att vi ökar lite mer i år än förra året då vårt plus stannade på lite under 200 personer.