Härlig nyhet om Kalmartravet

Jag har under eftermiddagen nåtts av beskedet att styrelsen för STC fick bakläxa på travsportens fullmäktige. Det extremt undermåliga beslutsunderlaget som ledde fram till beslutet att Kalmartravet skulle tappa statusen som "Året runt bana" rivs nu upp. Nu ska en ordentlig utredning göras.

Det här var ett mycket välkommet beslut för Erik Dahlgren, Mats Olsson, Ann Ling och alla andra som slitit för att få till stånd ett ändrat beslut.

Nu lever hoppet att travsporten kan fortsätta sin positiva utveckling i Kalmarregionen.