Fortsatt lägst arbetslöshet

Har idag fått månadsstatistiken (april) över arbetslösheten och vi fortsätter att behålla vår tätposition vilket naturligtvis glädjer. Det är en tydlig skillnad mot den förra lågkonjunkturen då Kalmar låg högt över både riksgenomsnittet och jämförelsekommunerna.

Samtliga 16-64 år

Riket – 5.6%
Växjö – 6.1%
Kalmar – 5.4%
Karlskrona – 6.5%
Kristianstad – 6.8%
Halmstad – 5.7%

Ungdomar 18-24 år

Riket – 8.7%
Växjö – 9.2%
Kalmar – 7.4%
Karlskrona – 11.5%
Kristianstad – 11.6%
Halmstad – 8.2%

Idag har också kommunstyrelsen fattat beslut om att sätta in extra åtgärder mot ungdomarbetslösheten. Det handlar dels om brytpraktik för årskurs 1 elever på gymnasiet och dels om att inrätta mötesplatsen "Jobbfokus.ung". Därtill erbjuder Kalmar kommun mellan 1200-1400 sommarjobb.

Dessa insatser kompletterar övriga insatser som syftar till aktivitet istället för passivitet.