Bra av Lärarförbundet

Jag blev glad över att se Lärarförbundet protestera utanför kommunfullmäktige i måndags. Den kampanj som fackförbundet nu genomför över hela landet hoppas jag kommer att följas av fler initiativ. Hittills har det varit på tok för tyst.

Jag är allvarligt oroad över den nedrustning av den gemensamma sektorn som nu går fram över landet. I princip varje dag kommer besked om nya sparpaket i kommunerna.

Senast den här veckan presenterade Växjö sin budget med besparingar på sammanlagt 140 miljoner vilket motsvarar, 4.9 procent.

I Kristianstad är det 90 miljoner som ska sparas.

I Halmstad både höjer man skatten och sparar kraftigt.

Även i länets kommuner så aviseras nu väldigt stora besparingar.

I Kalmar har vi tidigt tagit beslut om både besparingar, skattehöjning och ett omställningspaket. Det gör att vi i den nyligen presenterade budgeten inte behöver gå fram med förslag om ytterligare besparingar. De beslut som vi tog under förra året var naturligtvis inte populära men de var nödvändiga och innebär att vi idag slipper hamna i panik.

Kalmar är dessutom unika med att ha avsatt 50 miljoner kronor till ett omställningspaket. Hittills har det inneburit att 85 medarbetare, huvudsakligen äldre, lämnat sina tjänster med pension. Inom skolans område handlar det om ett 30-tal medarbetare. Utan detta omställningspaket så hade dessa besparingar fått mycket stora konsekvenser och enligt min uppfattning varit nästan omöjliga att genomföra. Då hade vi hamnat i en situation där istället yngre lärare hade fått sägas upp i mycket stor omfattning. Hur andra kommuner ska klara större besparingar utan ett omställningspaket är för mig en gåta.

Vi hoppas i Kalmar kunna klara krisen genom att också satsa. Det handlar om tidigarelagda investeringar och insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vi vill till skillnad från den sittande regeringen möta krisen på ett aktivt sätt.

Jag hoppas att vi får en höst där människor verkligen inser det mycket tydliga sambandet mellan sänkta skatter och nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Vi har en regering som sänkt skatterna med nästan 100 miljarder på bara några få år. Samtidigt så säger man sig inte ha råd att satsa ytterligare resurser på skola, vård och omsorg.

Jag har fått lära mig att politik alltid handlar om att prioritera, så är det naturligtvis också för den moderatstyrda alliansen. Valet är gjort, det är sänkta skatter som är prioritet nummer ett. Under måndagen presenterade moderaterna sin agenda inför nästa mandatperiod. Nummer ett på listan är fortsatta skattesänkningar. Under tiden knäcks kommuner och landsting som knappast kan klara detta stålbad själva. Så fram för fler manifestationer och demonstrationer för skolan, vården och omsorgen. Under tiden får vi som vill värna den gemensamma sektorn försöka övervintra och rädda vad som räddas kan.