Positiv befolkningsutveckling

Enligt de senaste uppgifterna från Kommuninvånarregistret (KIR) var vi i förra veckan (vecka 19) 61811 personer i Kalmar kommun. Det innebär en folkökning med ca 120 personer sedan årsskiftet.

Vid samma tid förra året var det en minskning med ca 40 personer.

Under helåret 2008 ökade Kalmars befolkning med 160 personer medan befolkningen i hela Kalmar län minskade med 437.

Håller trenden från årets första månader i sig så kommer befolkningsökningen i år att bli mycket större än vad den var under 2008.