Klokt beslut om Trekanten, Läckeby, Rinkabyholm och Rockneby

Idag har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Barn- och ungdomsnämnden haft en pressträff och givit besked när det gäller 6-9 skolor. Det genomförs nu men i beslutet undantas Rockneby, Läckeby, Rinkabyholm och Trekanten. Det är ett klokt beslut som föranletts av långa och många diskussioner med både föräldrar och internt i respektive parti. Jag tycker det är ett klokt beslut som Cecilia Strömberg, Jonas Hellberg och de övriga nu har tagit. De har tagit intryck av både barnens och föräldrarnas synpunkter. Jag är alldeles övertygad om att hela den här processen har varit nyttig och givande för både oss politiker och de föräldrar som varit engagerade i frågan.

Det som i alla fall fick mig att börja reflektera över rimligheten var de långa bussresorna som många barn hade fått börja med redan i årskurs sex. En förälder från Rocknebyskolan berättade om ett av sina barn som idag går på högstadiet och hade cirka en timme enkel resa. Det är klart att den föräldern inte gärna ville tidigarelägga dessa resor för sitt andra yngre barn.

Det som är unikt med många av orterna som varit inblandade i denna process är den väldigt stora uppslutningen för sitt samhälle. Detta engagemang är det som kommer att bära dessa orter framåt. Det är tack vare den sortens engagemang som det nu planeras för fler villatomter i dessa samhällen, det är tack vare detta engagemang som det nu finns en ny sporthall och en relativt ny ICA-affär i Trekanten.

En annan reflektion man kan göra är att det i Kalmar knappast finns några diskussioner om att lägga ned landsbygdsskolor. I stort sett varje kommun jag stöter på så är det problem med sviktande elevunderlag på landsbygdens skolor. I Kalmar är det tvärtom. Det är jag stolt över!