Länsmuseum, Kvarnholmen och Hillmansson

Efter en fantastisk ledighet med mycket folk på 1 maj och ledighet i stugan så rivstartade det på måndagsmorgonen med kommunstyrelse.

Denna gång hade vi förlagt mötet till länsmuseéts lokaler vid Ångkvarnen. Det är roligt att kunna förlägga möten utanför stadshuset. Extra kul är det att besöka en verksamhet som haft en så positiv utveckling som länsmuseét haft under de senaste två åren. Besöksantalet ökar och det märks också att de är mer öppna och mer aktiva med sin verksamhet.

Kommunstyrelsen avlöpte utan någon större dramatik. Det var väl bara Inger Hillmansson som märkte ut sig. Den här gången ville hon stoppa byggstarten för Hansabygg/Wollinska stiftelsen på Kungsgårdsvägen tills dess att en ny cykelväg hade påbörjats. Trots att hon fick information från kommunchefen om att upphandling och byggnation är beslutad och på gång så stod hon fast vid sitt yrkande. Inte ens hennes kompisar från den så kallade alliansen var särskilt imponerade att döma av ansiktsuttrycken.

Vi fick sedan en budgetupföljning och där var det väldigt tyst från de borgerliga företrädarna. Hade vi antagit deras budgetförslag i december så hade vi haft ett minus på 70 miljoner kronor. Det förklarar nog tystnaden. Hur de i detta läge ska ta fram listan på ytterligare besparingar för att finansiera sin utlovade skattesänkning blir väldigt intressant att se.

Ikväll har kommunen tillsammans med Fastighetasägarna och Kvarnholmens centrumförening bjudit in alla anställda, taxichaufförer med flera till ett avstampsmöte för Framtidens Kvarnholmen. Med det arbete som nu läggs ned inom respektive organisation så har vi väldigt stora förutsättningar att göra något riktigt bra både på kort och lång sikt. Ikväll kommer vi förhoppningsvis att ha en diskkussion kring både det korta och det långa.
 
Tanken är sedan att denna typ av stormöten ska återkomma då och då. Allt med syfte att vi ska gå åt samma håll och verkligen se till att Kvarnholmen och Kalmar centrum blir ett väldigt attraktivt centrum också i framtiden. En sådan grund känner jag håller på att växa fram nu.

Jag måste bara få kommentera citatet som idag finns på Barometerns debattsida.

"Ett fallfärdigt Salve får väl ses som ett tydligt och kostsamt monument över socialdemokratiskt styre och Johan Perssons maktinnehav i Kalmar"
Inger Hilmansson (fp)

Alla som har följt denna fråga vet naturligtvis att jag efter bara några månader som nytt kommunalråd drev igenom att kommunen skulle ta sin hand från Salve projektet. Det vet också Inger Hilmansson. Att skilja på sanning och lögn för henne tycks dock vara lika svårt som att förena vatten och eld.

Tyvärr tror jag att denna typ av medveten sandlåde-nivå drar ned förtroendet för politiskt arbete totalt sett. Det är ett verkligt problem.