Klokt citat från Jönköping

Idag har vi fått budgetuppföljningen för årets fyra månader med prognos för helåret. Siffrorna visar ett underskott på 22.9 miljoner. Detta beror på framförallt två saker:

– Ytterligare nedskrivning av skatteintäkerna på hiskeliga 54.5 miljoner.
– Ökade kostnader för socialbidrag och placeringar inom socialförvaltningen på nästan 18 miljoner.

Kommer ingen ytterligare nedskrivning av skatteintäkterna så betraktar jag ändå detta underskott som hanterbart under året. Detta blir extra tydligt när man jämför med andra kommuner. Det beror naturligtvis på de åtgärder som vi fattade beslut om redan under förra året. Jag tänker på besparingar i två omgångar, skattehöjningen och omställningspaketet.

Hade vi inte tagit dessa beslut under förra året så hade vi idag haft ett underskott på cirka 130 miljoner kronor. Det är i den situation många andra kommuner sitter i.

Hade vi i december valt att lyssna på de borgerliga och struntat både i ytterligare besparing på en procent och skattehöjningen så hade vi idag haft ett prognostiserat underskott på 80 miljoner kronor. 

Då hade det sannolikt varit lite av panik. Det är väldigt sällan besluten blir kloka i sådana lägen.  

Inom borgerligheten pågår en diskussion som går ut på att man ska undanta stora delar av den kommunala verksamheten från besparingar. Samtidigt som skatten ska sänkas…. Lycka till!

I Jönköping är de borgerliga partierna i majoritet och där är det annat ljud i skällan. Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg (kd) säger så här med anledning av att man nu vill göra besparingar på mellan 3 och 5 procent i den kommunala verksamheten. I fjol höjdes också skatten med 40 öre.

" 85 % av kommunens budget går till vård, skola och omsorg. Övriga 15 % går till exempelvis, kollektivtrafik, gator, kultur, fritid, räddningstjänst och miljö. Dessa ändamål är också viktiga. Det vore inte möjligt att klara kommunens effektiviseringsbeting om besparingskraven endast lades ut på dessa verksamheter. Alla verksamheter måste bli berörda av besparingar för att det ska vara möjligt att klara ekonomin."

Citatet ovan skulle lika gärna kunna ha uttryckts av mig.