Mona Sahlin gav besked om Apotekets framtid i Kalmar

Har idag varit på Apotekets service- och kundcentrum på Varsholmen tillsammans med Mona Sahlin. Verksamheten etablerades 2002 efter en mycket lyckad insats från Kalmar kommun, Regionförbundet och Högskolan. Idag arbetar cirka 150 personer i verksamheten. En viktig komponent vid etableringen var att högskolan i samband med starten drog igång en farmacevt utbildning.

Det är riktigt roligt att besöka alla de platser i Kalmar som förut var industri men som nu är omgjort för ny verksamhet. Det som är gemensamt för Varvsholmen, Candelia och Volvo är framförallt två saker, dels är man idag fler anställda än vad man var innan och dels finns det idag väldigt många fler företag i lokalerna. Även Bombardiers gamla anläggning innehåller idag väldigt många olika företag som har många anställda men jag är tveksam till om det hittills har kommit upp i fler anställda än vad som var då Bombardier lade ner verksamheten.

Mona Sahlin guidades runt av bland annat Bengt Åstrand från Apoteket. Han är i mångt och mycket den person som ligger bakom etableringen i Kalmar. Det finns idag en stor oro bland personalen för vad som kommer att hända med den samlade verksamheten i Kalmar. Oron bottnar i den avreglering av Apotekets monopol som regeringen nu driver igenom.

För en tid sedan stod det dock klart att Kalmar vunnit dragkampen mot Uppsala när det gällde Apotekets kundcentrum. Det räddade en hel del jobb. Nu återstår fighten om Apotekets servicebolag. Bolaget har själva tagit beslut om att den verksamheten ska förläggas till Stockholm men regeringen har meddelat att själva lokaliseringen är ett politiskt beslut.

Idag finns alla verksamhet samlad i Kalmar. Det mest naturliga är naturligtvis att fortsätta bygga på den samlade kompetens som finns här. Mona Sahlin gav ett mycket tydligt besked om socialdemokraternas inställning i frågan: Både kundcentrum och servicebolag ska även i fortsättningen ligga i Kalmar. Det vore slöseri att lägga ned den delen av Apoteket i Kalmar och sedan bygga upp den på nytt i Stockholm.

Detta var naturligtvis ett positivt besked för både mig och personalen på Apoteket.