Omställningspaketet ett bra stöd

En av de frågor jag drev hårt i samband med att vi tog beslut om "Budget i balans" var att vi måste sätta av medel till omställning. Dels för att jag bedömde att det skulle vara oerhört svårt att få långsiktig effekt i besparingar utan att ha ett "smörjmedel" och dels därför att det är ett krav vi normalt ställer på näringslivet när de behöver minska sin kostym.

I landets kommuner pågår nu ett febrilt arbete med att minska sina kostnader till följd av de minskade skatteintäkterna. Det arbetet pågår också i Kalmar men omställningspaketet har varit ett väldigt bra stöd. Bara Barn- och ungdomsförvaltningen har 31 medarbetare som slutat med detta som stöd. Oftast är dessa äldre medarbetare, alternativet för Barn- och ungdomsförvaltningen hade naturligtvis varit att varsla yngre medarbetare istället.

Totalt avsatte vi 50 miljoner kronor under åren 2008 och 2009 till ett omställningspaket med syfte att kunna hitta till exempel pensionslösningar, detta under förutsättning att tjänsten inte återbesattes. Idag fick vi en uppföljning av detta och hittills har 82 personer slutat sin anställning i kommunen med hjälp av detta omställningspaket. Idag känns det väldigt bra att frågan drevs så hårt. Hade vi inte haft omställningspaketet är jag tämligen övertygad om att vi idag hade haft mycket större bekymmer.  

Totalt har detta kostat kommunen 38 miljoner. Med andra ord så finns det fortfarande ett utrymme att utnyttja för kommunens förvaltningar, naturligtvis under förutsättning att tjänsten inte återbesätts.