Mer valåret sedan mindre…

Efter mycket besked fram och tillbaka så har då Sverige kommuner och landsting fått besked om huruvida regeringen tänker häva frysningen av statsbidragen eller ej, att frysa statsbidragen till kommuner och landsting var ett av de första besluten den nya regeringen tog efter valet.

Sedan dess har man sänkt skatterna med över 100 miljarder men ansett sig inte ha råd med några tillskott för att säkra kvalité i skola, vård och omsorg.

Nu har vi dock fått besked och det blir tillskott under 2010 med 7 miljarder och sedan 5 miljarder per år under 2011 och 2012. Det innebär för Kalmars del 33 miljoner under valåret 2010 och sedan 23 miljoner per år de kommande åren. Att höja ett statsbidrag lite extra ett valår och sedan sänka det igen känns ganska cyniskt. Våra behov av att erbjuda bra skolor och äldreomsorg minskar ju inte bara för att det är valår.

Under dessa tre år beräknas Kalmar kommun, alla kommuner och landsting är i samma situation, tappa cirka 400 miljoner kronor i skatteintäkter. Lägg därtill kraftigt ökade kostnader för socialbidrag så förstå var och en att dessa 80-90 miljonerna som regeringen nu släpper till knappast kommer att förändra särskilt mycket. Lägg därtill att det i april kommer en ny skatteintäktsprognos som knappast kommer att vara positivt så förstår man att situation är väldigt allvarlig för landets kommuner och landsting.  

Det är ju inte heller alls i nivå med vad regeringens egen myndighet, Konjunkturinstitutet har föreslagit.