Nya bostäder och Linnéuniversitet

Idag har vi haft kommunstyrelse. Trots att ärendelistan var lång gick sammanträdet relativt fort, cirka två timmar.

Här är några av årendena:

* Revisionsrapporten om kommunens roll kring Fanerdun föredrogs. Den externa revisorn från Öhrlings konstaterade att kommunen gjort vad den ska. Detta gladde naturligtvis mig och många andra som arbetat med frågan. Alla var väl inte lika glada över att revisionsrapporten var så tydlig på den punkten…

* Vi sålde två markområden i Berga, dels vid Granvägen och dels vid Violvägen. Här ska det på vardera området byggas sex radhus. Det känns roligt att ha bostadsprojekt uppe för försäljning vid i princip varje kommunstyrelse. Vi antog också ett planprogram för Läckeby som gör det möjligt att få fram ännu mer bostäder i denna vackra pärla.

* Jag trodde aldrig att jag som kommunalråd skulle få uppleva att Kalmar blir universitetsort. Nu blir det så från och med 1 januari 2010, detta genom att Linnéuniversitet bildas. Ambitionen är naturligtvis att detta ska stärka hela sydöstra Sverige och ge både Växjö och Kalmar större möjligheter att hävda oss i konkurrensen om studenter och forskningsmedel. Från Högskolans sida har man under den senaste tiden flaggat för att man ser det som ett problem att ha verksamheten uppdelad på fem platser i staden. Idag antogs en avsiktsförklaring med syfte att under den närmaste tio års perioden koncentrera universitetets verksamhet i Kalmar. Det tror jag är positivt för både universitet och Kalmar. Vilka platser det blir får den utredning som nu startar visa. Jag tror det är väldigt viktigt att vi från de bägge "stenålders"-blocken arbetar gemensamt med denna fråga.