Ljus i mörkret

När de negativa prognoserna nu avlöser varandra så kan det vara kul att också få släppa lite positiva nyheter. Enligt en undersökning som företaget RESURS gjort så har omsättningen inom Rese och turistindustrin i Kalmar kommun ökat med 81 miljoner (797 miljoner) eller 11.3 procent mellan året 2007 och 2008.

Man räknar nu med att denna sektor sysselsätter 750 personer i Kalmar kommun. De totala skatteintäkterna till kommunen beräknas till drygt 77 miljoner.
 
Kalmars andel av turismen i Kalmar län har ökat från 24.8 procent till 28 procent mellan åren 2007 till 2008. År 2002 var Kalmars andel 16.9 procent.

Kalmars andel i riket har ökat 0.9 procent till 0.96 procent mellan åren 2007 och 2008. Kalmars befolkning motsvarar cirka 0.67 procent av rikets befolkning.

Dessa siffror visar med all önskvärd tydlighet att det arbete som lagts ned för att göra Kalmar till en mer attraktiv besöksstad nu börjar ge frukt. Med det utbud av handel och evenemang som finns under detta år så är jag övertygad om att trenden kommer fortsätta vara positiv.