Hur gör de borgerliga?

Under helgen har P1 programmet Kaliber avslöjat det föga oväntade. Nämligen att Sverigedemokraterna utåt sett försöker ge en bild av att man inte är ett rasistiskt parti medan man i de interna samtalen är precis det.

Jag är tveksam till om Sverigedemokraterna klarar av att komma in i riksdagen nästa val. Det är jag av flera skäl men lågkonjunkturen och det faktum att vi kommer att ha två block som tydligt står mot varandra tror jag är saker som gör att SD inte kommer lyckas med sitt mål.

Om olyckan skulle vara framme inställer sig dock frågan som statsminister Fredrik Reinfeldt hittills vägrat svara på. Nämligen om en borgerlig regering kan tänka sig att regera som minoritetsregering med Sverigedemokraternas stöd. Vi har från vår sida givit ett klart och tydligt besked på den punkten. Jag misstänker att journalisterna knappast kommer att nöja sig med hummanden från statsministern när det börjar närma sig val.

Samma fråga kan man naturligtvis ställa sig lokalt. De borgerliga partierna kommer sannolikt inte lyckas att ensamma få egen majoritet. Om Sverigedemokraterna blir tungan på vågan. Hur gör då de borgerliga partierna? För vår del är beskedet väldigt tydligt, då blir det opposition eller majoritet över blockgränserna.