Fortsatt dialog med OKQ8

Jag fick i förra veckan ett brev från OKQ8 där de ville ha svar på om de kunde få köpa kommunal mark för att uppföra en ny mack i centrala Kalmar. Samtidigt pågår diskussionen om nedläggning i Trekanten. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning där alla är vinnare.

Se brevet nedan:
—————————————————————————————————————————————————————–
Hej Magnus!

Under 2008 fick Kalmar utmärkelsen Årets kommun av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Under de senaste två åren har vi arbetat mycket intensivt med att utveckla hela Kalmar kommun. Detta genom att ta fram bostadsområden och främja etableringar. Under de senaste två åren har Kalmar varit en av de kommuner i sin storlek som haft högst sysselsättningsökning. Vi känner att det finns en stor optimism och framtidstro i hela kommunen.

Mot den bakgrunden vill vi gärna medverka till att hitta en lösning när det gäller en ny mack för OKQ8. Samtidigt vill vi dock säkra tillgången på drivmedel i hela vår kommun. Jag är övertygad om att vi i ett samtal kan hitta en lösning som gör att både Ert och vårt intresse kan tillgodoses.

Johan Persson