När är LOs ordförande LOs ordförande?

Jag har följande politiska uppdrag:

Ordförande i Kommunstyrelsen
Ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande i Kalmar kommunbolag AB
Ordförande i Destination Kalmar
Ordförande i Salvestaden AB – vilande och under avveckling
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kalmar Airports styrelse
Ledamot i styrelsen för socialdemokraterna i Kalmar län
Ledamot i tillväxtberedningen på Sveriges kommuner och landsting

Många av dessa uppdrag är följduppdrag av min roll som kommunstyrelsens ordförande. Det är till exempel svårt att vara KS ordförande utan att också vara med i kommunbolaget.

Jag tycker att jag har fullt upp med dessa uppdrag som ändå är ganska sammanflätade med varandra. Ska man dessutom förena det med familj och små barn så krävs det en del för att livspusslet ska gå ihop.

När man då läser artiklarna om pensionsskandalen i AMF Pension så är det inte svårt att lista ut varför fadäser av det här slaget uppstår. De elva ledamöterna i styrelsen har tillsammans långt över 100 styrelseuppdrag. LOs ordförande Wanja Lundby Wedin har över 25 olika styrelseuppdrag varav många är internationella. Hinner man sköta 25 styrelseuppdrag inom vitt skilda branscher, allt från försäkringsbolag till Aftonbladet? Om svaret är ja på den frågan måste man ju fråga sig när LOs ordförande i så fall är LOs ordförande?