Näst högst ungdomsarbetslöshet i Europa

Igår kom det siffror som visar att Sverige har näst högst ungdomsarbetslöshet i Europa. 22.9 procent av ungdomarna är arbetslösa. Siffrorna kommer sannolikt att stiga ännu mer när skolorna stänger.

Sverige brukar historiskt sett ligga bra till när det gäller ungdomsarbetslöshet. Utbildning, praktikplatser och aktiv arbetsmarknadspolitik har gjort detta. Nu är det som bekant andra tongångar från regeringen. Detta från en regering som enligt egen utsago vann valet på att bekämpa just arbetslösheten…

I Kalmar förbereder vi nu ett paket när det gäller ungdomsarbetslösheten. Hittills har vi klarat oss hyggligt, vi ligger lägst av alla jämförelsekommuner. Vi kan naturligtvis inte stå emot det som sker i övriga Sverige och världen men vi ska göra allt för att fortsätta ligga bra till.