Kalmar centrum har stora möjligheter

Ser i dagens Östran att Malin Pettersson (m) och alliansen överväger att skriva en motion om parkeringsavgifterna och centrum. Först vill de dock räkna på vad en förändring skulle kosta, det är ju klokt. Hade vi antagit alliansens budgetförslag i december så hade Kalmar kommun idag fått låna till driften.

För mig är inte parkeringsavgifterna främst en ekonomisk fråga. Det handlar mer om att skapa rörlighet och tillgänglighet på de parkeringar som finns i centrum. Jag träffar regelbundet både handlare, fastighetsägare och kunder i centrum. En del tycker att parkeringsavgifterna är förskräckliga medan andra menar att vi för guds skull inte ska ändra något när det nu "äntligen blivit möjligt att hitta en parkeringsplats." Med andra ord går meningarna isär. Vi måste vara väldigt öppna för att lyssna på de synpunkter som finns kring detta, det får aldrig bli en prestigefråga. Vi gjorde ju också en förändring i december då vi tog väck entimmes-parkeringarna.

Malin Pettersson menar också att kommunen måste skylta från Hansa City till centrum. Om detta får hon gärna motionera, svaret blir inte svårt att skriva. Skyltarna är nämligen redan beställda på mitt initiativ.

Alliansledaren föreslår också att vi ska satsa på utemiljön i centrum. Också denna fråga är redan beslutad. Majoriteten gjorde en tidigareläggning av investeringar på två miljoner i den budget som togs för tre månader sedan. Jag hoppas naturligtvis att alla politiker i kommunfullmäktige är medvetna om vilka beslut som tas.

Det viktigaste för att utveckla centrum i Kalmar är att samverkan mellan kommun, fastighetsägare och handel fungerar bra. Vi som kommun ska absolut göra det vi kan för att vårt centrum ska utvecklas på ett bra sätt. På det området gör vi väldigt mycket redan idag. Det handlar om allt från uppfräschning till evenemang och marknadsföring. Det senaste exemplet på marknadsföring är magasinet Jenny som kom ut i helgen. Ett oerhört viktigt instrument i detta är Destination Kalmar som folkpartiet vill lägga ned.

Jag tror att vårt centrum med sin unika miljö har stora möjligheter att locka till sig alla de människor som besöker Kalmar för att handla eller uppleva kultur. Handeln i Hansa city drar väldigt mycket folk till Kalmar, självklart så åker många av dessa in också till vårt centrum. Jag hade varit mer oroad för centrums utveckling om den typ av handelscentrum som Hansa city representerar hade legat i någon av de andra städerna i sydöstra Sverige.

En annan helt avgörande fråga är att nu få fram planprogram och detaljplaner för att få in mer bostäder och verksamhet i centrum. Ett sådant arbete pågår nu. Här har alliansen en utmaning. Centerpartiet är ju motståndare till dessa planer.