Bedrövlig skötsel av Berga centrum

Har idag skickat följande brev till ägarna respektive förvaltaren av Berga centrum.
——————————————————————————————————————-
Till PBA & Property Group

Hej!

Tyvärr tvingas jag återigen skriva brev till er som ägare respektive förvaltare av Berga centrum i Kalmar.

Efter mitt senaste brev hade vi ett möte där ni lovade två saker. Dels att åtgärda det akuta behovet av underhåll i ett centrum som mer och mer förfaller och dels återkomma till kommunen med en färdig strategi för en uppstart av detaljplan med syfte att utveckla Berga och dess centrum. Inget av detta har skett vilket jag tycker är högst anmärkningsvärt.

Vi vill som kommun se Berga och dess centrum som en mycket viktig pusselbit i en i övrigt positiv utveckling av Kalmar. Inom centrumets närområde tas nu nya bostadsområden fram vilket borde ge Berga centrum väldigt goda möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt.

Kommunen möter nu alltmer uppgivna hyresgäster både i centrumet och i bostäderna. Vi får höra historier om dörrar som är så dåliga att rutan trillar ut om dörren stängs. Till kommunen har det inkommit en lång lista från Era hyresgäster på underhållsåtgärder som är akuta. (bifogas)

Jag skulle inte vara förvånad om ni idag har hyresgäster som tycker att ni som fastighetsägare respektive förvaltare missköter ert uppdrag så till den milda grad att man överväger att deponera sina hyror hos Länsstyrelsen.

Jag kräver att ni står för de löften ni har lämnat i det möte vi hade på mitt kontor för några månader sedan. Det vill säga sköt era fastigheter och Berga centrum. Återkom snarast med en plan för hur ni som ägare av Berga centrum vill att det ska utvecklas.

Hälsningar

Johan Persson

Kommunstyrelsens ordförande