Slopad medlemsavgift till SKL

Igår var ordföranden i Sveriges kommuner och landsting Anders Knape (m) i Kalmar. Han åt en lunch tillsammans med presidierna i Kalmar kommun, landstinget och Regionförbundet. Den bild han gav av samhällsekonomin var om möjligt ännu mer dyster än vad vi tidigare hört. Med andra ord får vi räkna med ytterligare nedskrivning av skatteintäktsprognoserna när nästa prognos kommer i april.

Jag är väldigt glad över att vi har vidtagit de åtgärder som vi ändå har gjort i Kalmar. Det gör vårt utgångsläge väldigt mycket bättre än vad det annars skulle varit. Hade vi inte tagit beslut om besparingar under 2008 och en skattehöjning så hade vi med stor sannolikhet legat på 150 – 200 miljoner minus. Trots att det var oerhört jobbiga beslut som orsakade mycket skäll både bland anställda och i tidningarna så är jag glad att vi i majoriteten orkade hålla i ekonomin. De borgerliga stack ju som bekant huvudet i sanden och ville varken ta beslut om besparingar eller skattehöjning. Det är något som de borgerliga politikerna tre månader senare inte vill prata högt om… 

Idag har landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson och jag skickat ett konkret förslag till Sveriges kommuner och landsting. Vi föreslår att de slopar medlemsavgiften 2010 och 2011. De har ett eget kapital på två miljarder och skulle utan vidare klara en sådan påfrestning. För Kalmar kommun ger det 1.5 miljoner per år. 

En annan mer generell diskussion som jag idag lyfte med en delegation från Finansdepartementet på besök i Kalmar var det knepiga i lagstiftningen kring kommunernas ekonomi. Vi har idag inget stöd lagmässigt för att bygga upp buffertar i goda tider som kan användas när det är sämre tider. Oavsett hur god ekonomi man har så måste en kommun lägga fram en budget med överskott. I tider som dessa borde kommuner som byggt upp sin ekonomi få använda fonderade medel för att exempelvis genomföra investeringar. De tog med sig synpunkten.