Arenan och revisionsrapport om Fanerdun

Nu är jag tillbaka i bloggvärlden. Har varit på resa i ett par dagar. Bland annat genom det fantastiska kulturlandskapet i Sörmland.

Igår kom det efterlängtade beskedet från Kammarrätten om den nya fotbollsarenan i Kalmar. Även i denna instans gick man helt på kommunens linje. Det känns naturligtvis väldigt skönt. Beslutet om arenan har ju varit omdiskuterat och kritiserat från en del håll, mot den bakgrunden får jag väl erkänna att beskedet kändes extra skönt. Nu går arbetet vidare med att få alla pusselbitar på plats. Jag längtar efter att få se spaden åka i marken.

Nu precis kom en granskningsrapport från Öhrlings om kommunens engagemang i Fanerdun. Även den rapporten kom som en positiv vindpust genom stadshuset.

Revisorerna slår fast följande:

"Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt. "