Fokus på fler detaljplaner

Efter en snabb sväng i Stockholm hamnade jag under gårdagskvällen på Byggmästardagen. Det är en årlig tillställning som arrangeras av Byggmästarföreningen i Kalmar. Här fanns ett par hundra aktörer från bygg-, fastighets- och konsultbranschen.

Jag vill verkligen rikta en eloge till Peter Glebe, Göran Räntfors med flera som arrangerar detta forum. I år hade man dessutom lyckats att skapa ett program med verklig höjd. Bland föreläsarna fanns förre finansminister Pär Nuder och Thorsten Jansson från New Wawe Group.

Den prognos som lämnas över byggandet de kommande åren är inte särskilt ljus. Detta är extra besvärligt när vi vet att vi under de kommande åren har en stor kull med ungdomar 20+ som kommer ut på bostadsmarknaden. En av föreläsarna visade en alldeles lysande bild över hur demografin tidigare har styrt bostadsbyggandet.

Mot bakgrund av detta så har vi nu chansen att lägga i en extra växel när det gäller bostadsbyggandet i Kalmar. Under morgonen hade vi möte med den nya plangruppen och gav då våra tjänstemän i uppdrag att komma tillbaka med en konsekvensbeskrivning av en ökning av antalet detaljplaner per år från 25 till 40 stycken.

Vi upplever, trots lågkonjunkturen, ett väldigt stort intresse av att bygga i Kalmar. Då måste vi som kommun möta det intresset genom en väldigt god planberedskap. Under de senaste åren har vi lagt mycket fokus på detta, nu är det läge att fokusera ännu mer.

Detta är tillsammans med sund kommunal ekonomi den kanske viktigaste åtgärden för att Kalmar ska övervintra lågkonjunkturen och stå relativt starka när sedan konjunkturen vänder igen.