Betalning gjord från Fanerdun

Har nu fått besked om att de investerare som förväntas ta över efter Fanerdun har betalat 1 miljon kronor till Industriparken i Kalmar AB. Det är den första avbetalningen i den avbetalningsplan som företaget har lämnat till kommunen.

Därutöver har man betalt skulden för ett bygglov till Kalmar kommun på 136 800 plus ränta och avgifter, totalt 142 059 kronor.