Kammarrätten avslog sms offentlighet

Kammarrätten har nu avgjort ärendet rörande mina SMS. En journalist på Sveriges Radio Kalmar hade begärt att få ta del av mina sms och överklagade därför kommunens avslag till kammarrätten. Domstolen har nu avgjort ärendet och avslagit journalistens begäran om att få ta del av mina sms.