Chatrine Pålsson efterklok som vanligt…

För drygt ett år sedan röstade riksdagens borgerliga majoritet igenom en proposition från regeringen som innebar att möjligheten till deltidsstämpling i princip försvann. Före beslutet varnade bland annat fackförbundet Kommunal för att det kommer skapa väldigt stora problem både för den enskilde och exempelvis äldreomsorgen. Även den samlade oppositionen protesterade högljutt.

Alla protester avvisades med kraft. Förslaget skulle inte skapa några problem utan skulle istället leda till att fler människor fick jobba heltid.

Nu är förslaget genomfört och effekterna börjar märkas. Det blev precis som både Kommunal och oppositionen hävdade.

Vad händer då? Jo en av de som tryckte på Ja-knappen i riksdagen Chatrine Pålsson (kd) går ut i radio Kalmar och säger "Det är en katastrof om det skulle vara så".

På samma sätt uttryckte hon sig när det blev klart att den absoluta huvvuddelen av Kalmar läns husägare fick höjd fastighetsavgift istället för slopad fastighetsskatt som hon faktiskt lovade i valrörelsen.

Den rimliga frågan till Chatrine Pålsson måste ju vara. Är det inte en riksdagsledamots skyldighet att först analysera konsekvenserna av ett beslut innan man trycker på Ja-knappen?