Byggjobb på Snurrom

Frågan om Fanerdun och dess efterföljare är ständigt aktuell. Nu senast har det uppenbarligen pågått byggnadsarbeten ute på Snurrom. Detta utan att man har arbetstillstånd. Kommunen har via Sveriges generalkonsulat i Shanghai fått information om att de personer som nu finns i Kalmar har beviljats visum med syfte att kunna göra en överlämning av verksamheten till det företag som nu förhandlar om att ta över Fanerduns tillgångar i Kalmar. Att utföra byggnadsarbeten är således inte tillåtet.

Vi har från kommunen ställt två krav på Fanerdun och det nya bolag som nu är här:

* Betala era skulder

* Följ gällande lagar och regler.
 
Från politikens sida har vi tydligt sagt att vi inte medverkar i några möten innan man börjar betala sina skulder. Hur det blir både med det ena och det andra lär klarna inom den närmaste tiden.