Äntligen ett ”skit”-beslut!

Under försommaren 2006 invigde jag och dåvarande miljöministern Lena Sommerstad miljöstationen i Kalmar gästhamn. Denna miljöstation gör det möjligt för fritidsbåtar att tömma sitt latrin på ett miljövänligt sätt. En del men långt ifrån alla har använt sig av möjligheten som erbjuds i Kalmar.

Istället har många båtägare valt att göra som de brukar, nämligen tömma sin tank när ekolodet visar på ett hyggligt djup. I många fall har det blivit i djuprännan i Kalmarsund. Eftersom båttrafiken i sundet är ganska intensiv så har utsläppen just här blivit väldigt stora vilket inneburit att de grunda vikarna och stränderna i sundet blivit ännu mer belastade av närsalter vilket i sin tur skyndat på växtligheten som i sin tur har ökat igenväxningen.

Vi har från Kalmar tryckt på för att försöka få till stånd det förbud som nu verkar vara på gång. Senast var det på en träff med miljödepartementet i januari månad.

Vi har också undersökt om det skulle vara möjligt att vi lokalt i Kalmarsund genom lokala ordningsstadgan kunde införa ett förbud mot utsläpp just i Kalmarsund. Det har inte varit möjligt. Därför är det bra att man nu äntligen tvingar fram miljöstationer för latrin i gästhamnarna genom förbud mot att tömma tankarna.

Tyvärr dröjer det ett par, tre år innan det genomförs fullt ut. Jag hade gärna sett att man hade infört förbudet omedelbart.