Snart kommer ”Jenny”

Under min tid som kommunalråd har jag stött på många spännande och mindre spännande saker.

Ett område som intresserar mig särskilt är marknadsföringen av vår kommun. Mot den bakgrunden tog jag initiativ till starten av www.visitse.se vilket är en gemensam portal för bokning och försäljning av Kalmar, Öland & Glasriket. Ensamma var vi var och en för små för att ekonomiskt klara av att bygga upp den plattform som krävs. Tillsammans blev vi starkare. Nu är den försäljningskanalen uppe och springer, snart firar den ett år. Försäljningen av bland annat "Svensson, Svensson" paketerat med övernattning går jättebra.

Under hösten blev det alltmer tydligt att Kalmar som ort väldigt sällan lyckades nå ut med sin marknadsföring utanför lokaltidningarnas spridningsområde. Samtidigt märkte jag ett intresse från olika delar av den kommunala organisationen som alla ville dra igång marknadsföring av sitt område i ett bredare geografiskt område. Det var inget som jag gillade. Risken med detta upplägg var många, det riskerade att bli snutiffierat, spretigt och framförallt dyrt.
 
Istället fick näringslivsenheten, Destination Kalmar, informationsenheten och mark- och planeringsenheten tillbaka bollen med frågan. Går det att göra något gemensamt? Går det att göra ett magasin som når ut i ett större område? Går det att delvis reklamfinansiera detta? Allt med ambitionen att markandsföra Kalmar som boendeort, handelsplats, weekend- & upplevelsestad.

Efter ett tag kom man tillbaka och gillade tanken. En upphandling gjordes som innebär att kommunen får ett magasin vid namn "Jenny" som kommer ut fyra nummer per år och som sprids till 105 000 hushåll i sydöstra Sverige. Första numret kommer ut den 15 mars och pryds av Susanne Reuter.

Det fina i denna kråksång är att Kalmar får en bredare och mer samlad marknadsföring än vad vi någonsin haft tidigare och det till en kostnad som innebär att vi gör en besparing….