Mycket svårt läge för kommunerna

Har idag varit på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Bland annat fick vi de nya skatteprognoserna. Budskapet som levererades gick som en chockvåg bland de församlade kommun- och landstingsråden. Att det skulle bli ytterligare nedskrivning trodde vi nog alla men inte att det skulle bli så kraftigt. 

I december lämnade SKL sin senaste prognos, den var en kraftig nedskrivning mot den som kom i oktober. 

 Decemberprognosen såg ut så här:

2009: 2.8 procent
2010: 2.9 procent

Före SKLs prognos så hade kommunfullmäktige i Kalmar sammanträde och tog beslut om revidering av budgeten. Eftersom vårt fullmäktige låg före det att vi fick prognosen från SKL så gjorde vi en egen prognos som såg ut så här:

2009: 2.7 procent
2010: 2.4 procent

Jag var nöjd med "vår egna" prognos. Detta på grund av att vi i den hade marginal för ytterligare nedskrivningar.

Idag kom då SKLs februariprognos som ser ut så här:

2009: 2.3 procent
2010: 1.6 procent

Denna mycket kraftiga nedskrivning av skatteintäkterna var större än i alla fall jag och många av mina kollegor hade trott.

Hade vi inte vidtagit extra åtgärder i december, dvs inte tagit beslut om ytterligare besparingar och höjt skatten, så hade resultatet varit -29.4 miljoner år 2009 och -79.9 miljoner år 2010. De borgerliga partierna ville ju inte vidta extra åtgärder i december. Jag tror att de idag är glada över att vi som majoritet inte gick på deras linje.

Den nya skatteprognosen innebär att det budgeterade resultatet för år 2009 sjunker till 26.1 miljoner medan det 2010 landar på – 11.2. Vårens budgetarbete för 2010 och framåt blir svårt. Det handlar om att lägga fram en budget som är i balans och har ett överskott.

Jag måste tillstå att jag idag är väldigt glad över att vi gemensamt tagit ansvar för och arbetat med ekonomin under de senaste två åren. Totalt har vi lagt besparingar på 75 miljoner och vi har höjt skatten för att få en buffert.

Även om situationen är väldigt pressad så är det min uppfattning att Kalmar står hyggligt rustat. Jag är tveksam till om det finns någon kommun i Kalmar län som ens klarar ett plus 2009. Osvuret är väl bäst.

Nu får vi se om de borgerliga kommunerna lyckas pressa fram en hävning när det gäller frysningen av statsbidragen till kommunsektorn. SKLs borgerliga ledning kräver dagligen att regeringen ska vidta åtgärder för att förhindra en fullständig katastrof i många kommuner.