6.9 miljoner till musselodling!

Det här är en trevlig fredag!

Först besked om ett OS guld till Kalmar och sedan glädjen att få presentera en miljondonation till försöket med musselodlingar i Kalmar och Mönsterås.

I samarbete med vetenskapsakademien, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper  i Kristineberg har Kalmar och Mönsterås kommun testat småskalig musselodling som åtgärd för att motverka övergödningen.

Det är tack vare de tidiga pilotodlingarna i först Mönsterås och sedan Kalmar som gör att huvuddelen av åtgärderna i projektet förläggs här. Genom Sven Lovén centrum för marina vetenskaper kommer odlingens effekter följas noggrant.

I detta ingår också att testa olika metoder för skördning och att studera vad musslorna kan användas till. Det vore ju bingo om de kunde användas som substrat i framställning av biogas, då skulle kretsloppet helt slutas.