En debatt om att flytta fokus…

Jag tror många är lite väl snabba när det gäller att döma vinnare och förlorare i diskussionen om kärnkraften. Faktum är att frågan inte är aktuell förrän om tidigast tio år. De befintliga reaktorerna rullar på och det kommer enligt experterna att hålla länge än. Hur energiförsörjningen ser ut om tio eller till och med 20 år är det ingen som idag vet.

Jag för min del tror att vi då har kommit väldigt mycket längre med alternativa förnybara energikällor. Om det blir som jag tror kommer varken kraftföretagen eller några andra att lägga miljarder på att bygga nya reaktorer, av den enkla anledningen att det inte går att räkna hem.

Dagens diskussion om kärnkraft kan mot den bakgrunden bli just bara en debatt. En debatt med ett enda syfte, nämligen att flytta det politiska fokuset från varsel, arbetslöshet och orättvisor. Valet nästa år får visa om centerledningen lyckas med den strategin eller om partiet rentav åker ur riksdagen. Händer det kommer Maud Olofssons nyliberala era inom centerpartiet att betraktas som en parentes.