En bra vecka….

Det här har varit en väldigt bra vecka. Bokslutet med ett hyggligt plus i tisdags och sedan ytterligare steg framåt på olika områden.

Äntligen har vi kunnat skriva ett nytt tio års avtal med Statens Fastighetsverk om Kalmar slott. Det är ett avtal som totalt handlar om 80 miljoner kronor under perioden. Jag ser dessa medel som en bottenplatta, självklart kommer det göras ansträngningar för att ytterligare växla upp resurserna med hjälp av näringslivet, stiftelser och EU.

Jag ser ett antal utvecklingsområden framför mig:

* En kulturhistorisk bas där Kalmar slott söker sin nisch/profil. Andra slott av Kalmars dignitet har ofta en sådan profil. Gripsholm har exempelvis Statens porträttsamling, Skokloster har vapen osv. Den idé som det nu spånas kring är att söka en profilering kring Gustav Vasa och hans söner. De har alla anknytning till slottet och Kalmar. Dessutom finns det spännande historier kring bland annat Dackeupproret som också går att skildra. Visste ni exempelvis att Nils Dacke avrättades i Kalmar, hans huvud hängdes sedan upp utanför slottet.

* En rejäl satsning på tillgänglighet i form av hiss och nytt restaurangkök.

* Ett fokus på barnverksamhet där man kan klä ut sig och verkligen leva sig in i livet som riddare eller prinsessa.

* Kalmar slott som platsen för middagar och födelsedagar för både Kalmarbor och utsocknes.

* Arrangemang som Allsång på slottet.

Det här är bara några av de idéer som finns för att ge Kalmar slott dess rättmättiga status som fantastisk plats. Min uppfattning är att vi tidigare inte sett den potential som finns i vårt slott.

Under den här veckan har det också varit mycket fokus kring vår kustmiljö. I tisdags var jag och andra företrädare från länets kommuner i Stockholm och besökte miljödepartementet. Vi var inbjudna och fick under en heldag träffa departementets ledning och också företrädare från Naturvårdsverket. Att man i regeringskansliet bjuder in på det här sättet och faktiskt avsätter en dag torde vara unikt. Vi betonade behovet av att göra konkreta insatser och att ha med sig kustmiljöföreningar i arbetet. Min bild är att våra synpunkter kommer avspegla sig i den proposition om Östersjön som läggs i mars. Vi passade också på att bjuda in företrädare för miljödepartementet, Naturvårdsverket och Fiskeriverket till Kalmar län under maj månad.

Igår var det sedan dags att ta ett padtag för den andra våtmarken som drogs igång den här veckan. Det är en härlig känsla att köra grävmaskin men det är en ännu härligare känsla att äntligen få se konkreta åtgärder växa fram.

Nu bär det iväg till Årsmötet med Kalmars läns avdelning för Hela Sverige ska Leva. Jag ska där redogöra för arbetet som gjort att vi blev Årets Kommun.

Ikväll är det Guldfest där vi ska hylla Kalmars näringsliv. Jag har fått ta del av statistik om utvecklingen i Kalmar som gör mig mer än nöjd. Det finns därför goda förutsättnigar för att det blir en riktig helkväll.