Flyg, region & omställning

Det var riktigt roligt att läsa siffrorna som idag släpptes från Kalmar Airport när det gäller inrikestrafiken. Kalmar är regionens klart största flygplats och visar på plussiffror.

Antalet passagerare:

Kalmar – 149 447
Växjö – 116 539
Oskarshamn – 13 324

Jag hörde att centerns distriktsordförande Roland Åkesson i Mönsterås tyckte att regeringens besked i regionfrågan var bra. Det vill säga beskedet att Skåne och Västra Götaland blir permanentade som regioner. Han menade också att detta öppnade dörren för det framtida östra Götaland.

Jag vet inte vem det är han talar för när han menar att Kalmar län ska bilda region med Östergötland och Jönköping. För mig är fortfarande huvudspåret att hänga ihop med Kronoberg och Blekinge. Inte minst mot bakgrund av att vi nu bildar gemensamt universitet med Växjö. Det skulle vara väldigt märkligt att få en ny regiongräns mellan Kalmar och övriga södra Sverige.

Fick precis en sammanställning över antalet personer som nu är inne i Kalmar kommuns omställningspaket. Totalt är det 74 personer. 13 ytterligare har ansökt. Kommunen behöver minska sina kostnader och för att möjliggöra detta ute i förvaltningarna har vi detta omställningspaket som innebär att människor får pension/ersättning för att sluta. Kravet är att tjänsten inte ska återbesättas. Detta har varit väldigt lyckosamt vilket jag naturligtvis glädjer mig åt. Alternativet till detta hade varit att varsla medarbetare enligt turordningsreglerna… Det hade varken varit bra för samhället eller kommunen.