Överskott i dåliga tider

Följande pressmeddelande har under förmiddagen gått ut med anledning av det preliminära bokslutet;

Överskott i dåliga tider

Trots finanskris och lågkonjunktur gör Kalmar kommun ett överskott i bokslutet för 2008. Överskottet blir till och med högre än vad som budgeterats.

– Det är bra att vi klarar ett överskott som till och med är högre än vad vi hade i budget. Detta särskilt i dessa kärva tider, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s).

Det preliminära bokslutet för 2008 visar på ett överskott på över 33 miljoner kronor, drygt sex miljoner kronor mer än vad som budgeterats.

– Vi gläds åt detta resultat och arbetet för att ha en god ordning och reda i ekonomin fortsätter, säger Johan Persson.

Inför 2009 väntar en rad utmaningar med tanke på den globala finanskrisen. Kalmar har liksom alla andra svenska kommuner känt av detta, bland annat genom stora nedskrivningar av skatteintäkterna.

– Jag är glad över att vi vidtog ytterligare åtgärder i december. De var inte roliga, men de ger oss marginaler att möta eventuella ytterligare nedskrivningar av skatteintäkterna och andra händelser i vår omvärld som vi inte kan kontrollera, säger Johan Persson.