Kalmar – Växjö 45 minuter

Pressmeddelande från Kalmar & Växjö kommun

Idag träffas företrädare från Universitet i Växjö, Högskolan i Kalmar, regionförbunden i Kalmar och Kronoberg samt kommunledningarna i Kalmar och Växjö. Mötet äger rum i Kalmar och kommer att handla om en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för Sydöstra Sverige, nämligen bildandet av det nya Linnéuniversitetet.

Vi vill från kommunledningarna i Kalmar och Växjö uttrycka vårt starka stöd för fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Universitet i Växjö. Det kommer att ge styrka till hela regionen och kommer att öka möjligheterna att rekrytera studenter och locka forskningsmedel. Men för att det nya universitetet ska utvecklas på bästa sätt måste de två campus knytas samman med snabb och bekväm kollektivtrafik. Ett Linnéuniversitet ska givetvis ha ett Linnétåg som sammanhållande länk!

Det förutsätter att järnvägen rustas upp. För närvarande är banan är enkelspårig och har inte plats för fler tåg. För att säkra dagens tågtrafik och för att kunna utöka till trafik varje timme eller halvtimme mellan Kalmar och Växjö behövs fler mötesspår. Vi vill i dialog med Banverket, landstingen och regionförbunden se till att banan rustas upp och får ökad trafik. Vårt mål är att komma ned i 45 minuters restid Kalmar – Växjö.

En kortare restid är också avgörande ur ett annat perspektiv. I ett slag skulle våra respektive arbetsmarknadsregioner bli dubbelt så stora. Inte minst i dessa tider skulle det vara en mycket positiv signal till omvärlden. Med sammanlagt drygt en kvarts miljon människor skulle det närmast motsvara Malmö i storlek.

Både Kalmar och Växjö utvecklas väl. Färsk statistik från SCB visar att sysselsättningen i våra två kommuner ökade med över 2 000 netto på årsbasis. Vi är övertygade om att en satsning på tätare och snabbare tågtrafik skulle förstärka den positiva utvecklingen. Vi kan se det resultatet i både Mälardalen och Skåne. Där har investeringar i infrastruktur och trafikering bidragit till förstorade arbetsmarknader och kraftigt ökad tillväxt.

Ett Linnéuniversitet i kombination med bättre kommunikationer mellan Kalmar och Växjö är grundförutsättningen för en liknande utveckling i vår region.