Bra att SJ lyssnade!

För en tid sedan skrev jag ett brev till SJs ledning och påtalade det orimliga i att ha en tidtabell som innebär att man på några minuter missar det tidiga tåget till Kastrup.

Idag har jag fått svar och där berättar SJ att man från och med den 1 mars gör en omläggning i tidtabellen som innebär start från Kalmar 05.00 med ankomst Kastrup 08.43.