Mack i Trekanten – Ett kommunalt intresse!

Jag har idag träffat ägaren till macken i Trekanten Josef Sahli. OKQ8 som äger mackens tankar vill inte fortsätta sälja bensin i Trekanten. Detta trots att macken går riktigt bra. Mackägaren äger alla lokaler och själva marken men inte tankarna. Att det stora bensinbolaget inte vill sälja bensin i Trekanten är ju en sak men man vägrar resonera om en lösning som innebär att tankarna mot en rimlig ersättning kan säljas till Josef Sahli som då får en möjlighet att driva vidare macken men sälja bensin från ett annat bolag. 

Jag är ärligt irriterad över den utveckling kring bensinstationer som nu sveper fram över Sverige. De stora bolagen agerar som av en händelse på ungefär samma sätt. Mindre mackar ska läggas ned och människor ska tvingas till större städer och tätorter för att tanka. När det gäller OK Q8 handlar om cirka 100 mackar runtom i landet.

Miljöforum Syd arrangerade för en tid sedan ett seminarium i ämnet, Kalmar kommun företräddes av två tjänstemän. Organisationen håller på med en kartläggning och vill också ta fram alternativa lösningar för att lösa drivmedelsförsörjningen på landsbygden. Här vill man ha ett samarbete med Kalmar kommun vilket vi ställt oss positiva till.

Vi samarbetar också med Föreningen landsbygdens främjande. Dess representant har också träffat Josef Sahli i Trekanten. Den uppfattning som förmedlas av föreningens företrädare Stig Hellström är att just OK Q8 agerar annorlunda än andra bensinbolag. Medan andra bolag försöker vara generösa och hitta lösningar när det finns en duktig och intresserad innehavare så försöker OKQ8 att genom nedläggning av mindre stationer styra trafiken mot större enheter.

Trekanten är ett attraktivt och växande samhälle. Här växer antalet invånare, här har byggts ny ICA-butik, kommunen satsar på ny sporthall, fler villatomter och utbyggnad av förskolan.

Från kommunens sida bör vi göra allt för att försöka få till stånd en lösning så att macken i Trekanten kan fortsätta sälja bensin. Detta kan ske antingen genom att OKQ8 låter verksamheten fortsätta att utvecklas eller att man släpper fram möjligheten att låta någon annan sälja bensin. Det är ett kommunalt intresse att ha tillgång till drivmedel i hela kommunen.

Kommunen har fått en förfrågan från OKQ8 om att på kommunal mark uppföra en ny mack i centrala Kalmar. Här tycker jag vi ska vara väldigt tydliga om två saker:

1. En förutsättning för att gå företaget till mötes är att macken i Trekanten på ett eller annat sätt kan fortsätta utvecklas.
 
2. Kommunen har planmonol vilket innebär att kommunen själva avgör prioriteringsgången i eventuella framtida planarbete där bolaget är inblandat.