En allians för underskott är född…

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/sammandrabbning-om-planer-pa-skattehojning(1022716).gm

Under dagen har vi haft kommunstyrelse för att bland annat ta budgeten för de kommande åren. Jag har ju tidigare beskrivit den enormt snabba förändringen av förutsättningarna som kommunerna ställts inför under hösten. På några få månader har vi gått från ett årligt överskott på omkring hundra miljoner till minus. 

Den politiska majoriteten bestämde sig därför för att vi inte kunde vänta med att vidta åtgärder. Till grund för det ställningstagandet ligger också ett antagande om att skatteprognosintäkterna kommer att skrivas ned ytterligare. Det känns ärligare att ta höjd för detta när vi går fram till fullmäktige med budgeten. Alternativet hade varit att göra som många andra kommuner, nämligen vänta och se. Då kommer underskotten som ett brev på posten och vi inleder lågkonjunkturen med att låna till driften. Det är underskott som sedan, enligt lag, ska hämtas hem inom två år. Med andra ord riskerar vi att få hämta hem detta när vi är mitt inne i en lågkonjunktur.

Genom att lägga ut ytterligare besparingar på en halv procent 2009 och en hel procent 2010 så minskar vi kostnaderna med 13 miljoner år 2009 och 25.9 miljoner år 2010. Detta läggs utöver de besparingar på två procent som vi tidigare tagit beslut om. Till sitt förfogande har förvaltningarna ett omställningspaket på 50 miljoner kronor. Hittills har 59 personer slutat sin anställning i kommunen genom det paketet. 

Utöver besparingen beslutade vi om en höjd skatt med 40 öre. Det ger 42.5 miljoner 2009 och 42.8 miljoner 2010.

Totalt landar vi då på ett överskott i kommunen på 49.6 miljoner 2009 och 38.3 miljoner 2010. 

De borgerliga partierna var emot både besparingen och skattehöjningen. Istället vill man ta in en konsult som ska se över kommunens organisation. I landstinget kostade den konsult-insatsen 5 miljoner kronor. Jag ser detta som ett sätt att fly undan sitt ansvar. Vi har haft två konsulter inne i olika omgångar som gjort precis det de borgerliga nu vill göra. Nu är det inte dags för ytterligare utredningar, nu är det dags att verkställa saker och ting och faktiskt hämta hem kostnadsminskningarna. Det arbetet pågår nu i kommunen. 

Jag tycker det är ganska sensationellt att de borgerliga nu vill möta nästa år med att låna till driften. Genom att säga nej till både besparingar och skattehöjning så landar man på ett resultat år 2009 på – 5.9 miljoner kronor. År 2010 har minuset växt till 30.4 miljoner. Till detta ska läggas kostnaderna för ytterligare konsultinsatser.
 
Mot bakgrund av det höga tonläge som framförallt moderaterna och centern haft om ekonomin de senaste åren är jag ärligt förvånad över att man är beredd att med öppet sinne möta 2009 med ett underskott. En ny allians har fötts. Det är en Allians för underskott. I andra delar av landet är man i majoritet, där lägger man förslag om både besparingar och skattehöjningar. En majoritet av de kommuner som nu höjer skatten har borgerliga patier med i sitt styre.

Ibland är det tungt att ta ansvar. Jag tror att man måste våga göra det. Även om det inte är roligt. De beslut vi idag har tagit är bland de svåraste jag varit med om under min tid i politiken.