Trovärdigheten borta!

Jag har nu fått rapporterna på hur de borgerliga partierna i Kalmar vill möta det faktum att Kalmar de närmaste åren tre åren tappar 283 miljoner i skatteintäkter och att vi enligt regeringen kommer att få en arbetslöshet som närmar sig tio procent.

Svaret från de borgerliga är: Vi säger nej till både besparingar och skattehöjning. Vi lånar till driften.

Istället vill man lägga stora pengar på att kalla in en konsult som får se över den kommunala organisationen. En sådan översyn är redan beslutad, arbetet pågår.

Under mina år i politiken är detta det svagaste jag har sett. Det är som att börja en vit vecka med en rejäl fylla.

Jag tror på ett politiskt ledarskap som handlar om att ta ansvar även när det är tungt och jobbigt, även om det innebär beslut som man egentligen inte vill fatta.

www.barometern.se/nyheter/kalmar/brist-pa-dialog-irriterar-i-alliansen(1009467).gm