Kalmar har näst lägst kostnader för politiken

Det har från de borgerliga partierna framförts synpunkter på att vi har för höga kostnader för den politiska verksamheten i Kalmar kommun. Mot den bakgrunden har vi enats om att se över detta i organisationsutredningen som ska se över hela organisationen inför nästa mandatperiod.

Senast för några dagar sedan var ett antal moderater ute och påstod att vi hade högst kostnader bland jämförelsekommunerna. Det stämmer inte. I de övriga jämförelsekommunerna har det blivit majoritetsskifte vilket inneburit att alliansen har tagit över. Sedan dess har kostnaderna stuckit.

Så här ser det ut med nettokostnaden per år/invånare för politisk verksamhet som inkluderar allt från partistöd, arvoden, politiska sekreterare mm: 

Växjö – 596
Kalmar – 555
Karlskrona – 466
Kristianstad – 672
Halmstad – 565

Vi har med andra ord näst lägst kostnader. I Växjö brukar man skryta över att man har tre kommunalråd. Det är dock en sanning med modifikation för man har nämligen minst lika många heltidsarvoderade som i Kalmar…

Slutsatsen av detta får väl bli att man ska passa sig för att släppa fram alliansen till makten. På samtliga ställen där det skett så har kostnaderna för den politiska verksamheten stuckit….