Jag väntar med spänning på de konkreta förslagen

Det sägs att de borgerliga partierna ska ha en pressträff i eftermiddag och berätta hur de tänker ta ansvar för att skatteintäkterna rasar och att vi nu är inne i en lågkonjunktur. Eftersom man säger så bestämt nej till en skattehöjning så är förväntningarna höga på skarpa förslag som gör att ekonomin i Kalmar står väl rustad även i tider som dessa.

Eftersom man genom centerns Anders Andersson för någon vecka sedan också sa nej till ytterligare besparingar så stiger intresset ännu mer. Är man nu, när man säger nej till skattehöjning, mer öppen för besparingar? 

Kommer man att skriva till sina kompisar i den borgerliga regeringen och kräva att frysningen av statsbidragen hävs? 

Den budget som vi tog beslut om i juni var vi ju överens om. Om förutsättningarna förändras så dramatiskt som de gjort de senaste två månaderna så måste man väl ändå lägga konkreta förslag för att korrigera för det?

Jag är spänd på de konkreta förslag som nu kommer. Jag kan aldrig tro att det enda som man landar i är en ny utredning av den kommunala organisationen? Det arbetet pågår och det har vi ju också varit överens om. 

Sen skulle det vara väldigt intressant att höra vilka konkreta åtgärder man är beredd att vidta för att nå samma skatt som i Halmstad, en kommun som lever hyggligt på gamla Sydkraft-aktier. Ska man nå samma skatt handlar det om kostnadsminskningar på cirka 200 miljoner ytterligare. 

I eftermiddag får vi de borgerliga partiernas alternativ!