Både gas och broms

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har idag presenterat ett åtgärdspaket mot lågkonjunkturen och finanskrisen. Lågkonjunkturen slår mot Kalmar med full kraft. Därför har vi nu vidtagit åtgärder för att möta detta.

Ingen ska säga att dessa åtgärder vare sig varit enkla eller trevliga men absolut nödvändiga för att stå rustade inför den tid vi nu upplever.

Aldrig tidigare har vi upplevt hur fort den ekonomiska utvecklingen vänt. Bara sedan beslutet om budgeten i juni i år har skatteintäkterna för perioden 2009-2011 minskat med otroliga 280 miljoner kronor! Vårt resultat som i juni låg på 100 miljoner för 2009 är idag istället ett underskott på 16 miljoner kronor…

Majoriteten har därför enats om att föreslå kommunfullmäktige att minska kommunens kostnader med ytterligare en procent per år plus att vi föreslår en skattehöjning på 40 öre från och med nästa år.

För att underlätta för organisationen att ställa om till de nya förutsättningarna gäller besparingarna från 1 juli 2009. Åtgärderna innebär en besparing på 12,5 miljoner kronor 2009 och 25 miljoner 2010 och 25 miljoner 2011.

Vi har dessutom tagit fram ett stimulanspaket för att motverka lågkonjunkturen. Detta förslag innehåller en rad åtgärder för att stimulera byggande även i dåliga tider. Vi vet också sedan tidigare att till detta skapas en rad arbetstillfällen inom områden som miljöteknik-, byggmaterial- och transportsektorn. Det är både en samhällsekonomisk och mänsklig vinst att ta tillvara de resurser som finns.

I tider som dessa gäller det att både gasa och bromsa!