Fel av Barometern

Här kommer ett inskickat svar till Barometerns ledarsida som idag skriver att jag sagt nej till en granskning av kommunens roll i Fanerduns etablering.       

" Vid måndagens kommunfullmäktige besvarade jag en interpellation om Fanerdun. Frågan handlade om kommunen bör analysera och omvärdera vissa beslut med anledning av Fanerduns etablering. På denna fråga svarade jag följande:  

" Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte behöver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men tyvärr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina åtaganden. "
  

När jag sedan öppnar tidningen på tisdagen så tolkas citatet ovan som att jag sagt nej till en granskning av kommunens agerande. Jag måste tillstå att jag blev en smula förvånad över denna slutsats. Nu upprepas detta påstående på ledarplats. Det som basuneras ut som sanning är sålunda inte en sanning, det är inte ens i närheten.   Frågan om en granskning av kommunens roll när det gäller Fanerdun är något som revisorerna självständigt fattar beslut om, utan inblandning av kommunledningen. Redan för någon månad sedan tog man beslut om en sådan granskning. Det är ett beslut som jag välkomnar.  

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar"