Kalmar Årets landsbygdskommun!

Det känns fantastiskt roligt att få en klapp på axeln för det arbete som bedrivs. På måndag är det ny utvecklingsdialog, denna gång i Hagby.

Här följer motiveringen till priset.

"Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Kalmar kommun till Årets kommun med följande motivering:


"Hela Kalmar ska leva är det uttalade målet för Kalmar kommun. För att nå detta provar kommunen nya vägar. Kommunen arbetar strategiskt med att ta fram nya demokratiska verktyg och föra en dialog med invånarna för ökad delaktighet och en positiv utveckling på landsbygden."

Hela Kalmar ska leva ska utvecklas och alla ska känna delaktighet i arbetet. För att nå detta provar kommunen nya grepp och möter invånarna i regelbundna utvecklingsdialoger där alla har möjlighet att komma med förslag och kritik. Mindre, konkreta saker åtgärdas direkt. Annat arbetas in i översiktsplaner och beslutsdokument. Politikerna genomför även liknande dialoger med barn och ungdomar i skolan.

I kommundelen Södermöre, som är ett landsbygdsområde, finns sedan år 2000 en kommundelsnämnd med tvärsektoriell organisation. Nämnden har anställt Sveriges första kommundelsutvecklare.
Man har ett nära samarbete med föreningslivet och byalag, och har utvecklat många verktyg för ökad delaktighet och fördjupad demokrati. Kommundelsnämnden arbetar med bland annat brukarråd, föräldraråd, medborgarenkäter och initiativtagare till samråd efter inkomna medborgarförslag.

Södermöre har sitt eget Södermöreforum, som är lokala mötesplatser där politiker, tjänstemän och medborgare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans. På dessa mötesplatser följer man även upp resultatet av utvecklingsdialogerna."

Från Barometern: www.barometern.se/nyheter/kalmar/kalmar-arets-kommun(992812).gm