Dystert på SKL

Befinner mig just nu på Sveriges kommuner och landsting där jag är ledamot i tillväxtberedningen. I samband med detta fick vi en föredragning om det ekonomiska läget. Föredragshållaren liknade sin uppgift vid begravningsentreprenörens och det var nog en ganska hygglig sammanfattning av stämningsläget efter föredraget.

Här kommer några bilder:

* Euro-området och Japan har under det senaste kvartalet visat negativ tillväxt. I USA är den fortfarande på plus trots att huspriserna har fallit med i snitt 18 procent sedan samma tid förra året.

* Inbromsningen i ekonomin och den låga tillväxten kom före finanskrisen briserade.

* Orderingången i industrin och bedömningen av sysselsättningen inom just industrin är nere på samma nivå som under 90-tals krisen.

* Hushållens förväntningar över den ekonomiska utvecklingen är lägre än vad den var under 90-tals krisen.

* Ett ljus i mörkret är att inflationen och räntorna är på väg ner.

* Man gjorde i dagsläget inga definitiva prognoser över skatteintäktsutvecklingen för kommunsektorn men mot bakgrund av andras prognoser bedömde man en ytterligare nedskrivning för 2009 på cirka 0.5 procent och för 2010 på någonstans mellan 1-1.5 procent. Till detta ska läggas den kraftiga nedskrivning som gjordes i oktober i år.

* Det finns enligt SKL inga signaler om att regeringen ska agera för att mildra effekterna av detta och lågkonjunkturen.

Jag har under de senaste veckorna ägnat i princip all tankeverksamhet åt det ekonomiska läget. Mot bakgrund av dagens besked så lär ekonomin fortsätta vara huvudtemat när man somnar och vaknar…