Negativ tillväxt slår mot landets kommuner

www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2448664

Länken ovan går till ett inslag om det ekonomiska läget där nu också finansminister Anders Borg ger besked om att vi går mot betydligt sämre tider. Jag har väldigt mycket att säga om hur den här regeringen hanterar, dvs inte hanterar, den kris som vi nu verkar gå emot. Jag ska dock inte fördjupa mig kring det den här gången utan istället ge några korta analyser kring det ekonomiska läget i kommunen till följd av läget.

Under 2007 startades analysarbetet av kommunens ekonomi, syftet med det arbetet var att skapa långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar i Kalmar kommun. Vi hade inte de marginaler som man behöver ha inför sämre tider och oförutsedda händelser. En del av analysen gjordes av experter från Sverige kommuner och landsting, andra analyser gjordes av oss själva och våra egna tjänstemän. Med detta som grund tog ett i princip enigt komunfullmäktige ett inriktningsbeslut om "Budget i Balans" under december månad 2007. Hela beslutet bekräftades sedan när budgeten för de tre kommande åren togs i juni 2008. 

Beslutet innehöll flera delar:

* Ett omställningspaket på 50 miljoner som förvaltningarna skulle kunna använda sig av för att exempelvis ge en medarbetare förtida pension, motkravet var att tjänsten inte skulle återbesättas. Hittills har 59 medarbetare slutat på kommunen med hjälp av omställningspaketet. I huvudsak har det handlat om personal inom barn- och ungdomsförvalltningen. 

* En sänkning av ramarna till alla förvaltningar med två procent vilket motsvarar 50 miljoner kronor. 

* Förskjutning av investeringar, försäljningar eller slopade investeringar som motsvarar 25 miljoner kronor. 

Med detta som grund hade vi en budget som de kommande tre åren visade på cirka 100 miljoner i överskott per år. Detta motsvarar cirka fyra procent av hela budgeten och var en verkligt god marginal för en kommun. 

Dessa siffror höll i sig fram till i oktober i år då lågkonjunkturen och finansoron spred sig över världen med en kuslig hastighet. På bara några veckor har läget kraftigt försämrats. Bostadsbyggandet avstannar, arbetslösheten stiger och prognoserna för skatteintäkterna skrivs ned kraftigt.

Det innebär att Kalmar precis som landets alla andra kommuner helt plötsligt står inför en helt ny situation, det trygga överskott som fanns för några veckor sedan är i princip borta och vi måste nu fundera på åtgärder som säkrar den kommunala ekonomin samtidigt som vi måste försöka dra vårt strå till stacken för att hålla liv i konjunkturen i vår del av landet. Inte så enkelt. Rent ekonomiskt skulle det exempelvis vara klokt att strypa alla investeringar på cirka en miljard de kommande tre åren men vad händer då med konjunkturen i regionen?

Jag är övertygad om att det efter regn kommer en del sol men just nu är det väldigt mörka moln när det gäller det ekonomiska läget.  Precis som tidigare kommer jag försöka hitta en linje som innebär att vi med bredast möjliga politiska majoritet försöker hitta lösningar i tider av verklig ekonomisk kris. För det är faktiskt det vi just nu upplever.