Reflektioner och kommentarer om läget

Tänkte ge min bild av några aktuella händelser just nu.

* Kalmar Slott. Idag har det varit möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. En av punkterna som diskuterades var ett nytt avtal med Statens Fastighetsverk rörande Kalmar slott. I början av året sades avtalet upp mellan parterna, detta med syfte att diskutera fram till ett helt nytt avtal. Under året har en arbetsgrupp mellan kommunen och Fastighetsverket arbetat med frågan, jag har tillsammans med företrädare för Fastighetsverket ingått i en styrgrupp. Nu presenterades förslaget vilket innebär en total satsning från båda parter på 80 miljoner de närmaste tio åren. Målet är att öka antalet besökare, öka tillgängligheten, satsa mer på barnverksamhet och överhuvudtaget vara ett mer öppet och tillgängligt slott. 

Det finns en oerhört potential i slottet! Ibland tror jag att vi Kalmarbor är lite hemmablinda inför slottet. Med detta underlag som grund så kommer frågan tillbaka och vandrar sedan via partigrupperna till ett beslut i kommunfullmäktige. Här finns en verklig möjlighet att knyta ihop kultur och besöksnäring på ett väldigt spännande sätt. 

* Fullmäktige. Igår hade vi kommunfullmäktige. Kvällen till ära så var det mängder av interpellationer och frågor, även om man är medveten om det så blir måndagen ofta väldigt stressig när man ska formulera svaren på dessa…
Mina interpellationer handlade om allt från läkartillgång i Smedby & Ljungbyholm till arbetet med översiktsplanen.

En enkel fråga hade också kommit in, den rörde diariehanteringen inom Kalmar kommun. Tidningen Östran hade fått fram en korrespondens mellan UD och ISA rörande Fanerdun. Den handlingen var försedd med texten arbetsmaterial och sänd som kopia till Kalmar kommun och Regionförbundet. Mailet diariefördes inte hos kommunen eller Regionförbundet. Om det var rätt eller fel kan inte jag svara på. Vi ska givetvis följa det regelverk som finns. Har det begåtts ett misstag här så är jag den första att beklaga det.

Ända sedan Fanerdun dök upp i Kalmar har jag varit väldigt tydlig med att vi ska ha total öppenhet. Det är också något vi verkligen försökt leva upp till. Mot den bakgrunden känner jag mig lite störd av en debatt som går ut på att vi försökt mörka en handling….

Fanerdun. Under måndagen fick jag besök av Mr Zhanghou Ren och Bei Bergfeldt. Ren är ordförande i en grupp av investerare som gått in i Fanerduns projekt här i Kalmar. Han infomerade om att han är här i Sverige för att under tio dagar gå igenom läget, träffa fordringsägare, besöka Snurrom osv. Därefter är det hans avsikt att göra en slutförhandling med Fanerdun om att gå in och ta över huvudägandet från Mr Lou. Hur detta slutar vet vi först om någon månad. 

Det här var en information som jag passade på att ge till kommunfullmäktige när vi ändå hade möte igår kväll. Frågan ventilerades också på arbetsutskottet på tisdagsmorgonen. Hittills är det för tidigt att dra några slutsatser av detta besök. 

* Ekonomi. Någon vecka före älgjakten hade vi en genomgång av budgeten för de kommande tre åren. Med besluten från i juni om att nå Budget i Balans så var överskotten ganska hyggliga. Vi låg mellan tre och fyra procent vilket motsvarar cirka 100 miljoner per år i överskott.

Väl tillbaka från älgjakten så kom nya rapporter och en ny skatteprognos som innebär att vi landar på cirka 30 miljoner i överskott 2009, 4.1 miljoner 2010 och 25.6 2010. Självklart blir man bestört av den kraft som nu finns i den lågkonjunktur som drar fram både i Sverige och världen.

Jag är ordentligt bekymrad över situationen. Den förra lågkonjunkturen som vi hade i Sverige var ju i huvudsak ett svenskt problem, fortfarande fanns det delar av världen som kunde hjälpa till att dra för ett litet exportberoende land som Sverige. Nu verkar det ju rasa överallt vilket innebär att det inte finns någon marknad som kan vara lokomotiv.

Det farligaste som finns nu är att drabbas av panik och börja göra akuta åtgärder som knappast ger långsiktiga effekter. Nu gäller det nog att ha lite is i magen och göra ordentliga analyser för att sedan vidta åtgärder. Att kommuner och landsting står inför väldigt stora bekymmer är dock solklart. Från regeringen kan vi inte räkna med att få något stöd, de har fullt upp med att sänka skatten. Det verkar vara den enda lösningen på alla problem. Konstigt då att USA kraschar, de har ju väldigt mycket lägre skatter än vi…