Svar till Barometerns ledarsida

Detta har idag sänts till Per Dahl på Barometern.

"Brev till ledarsidan i Barometern rörande ledare om Kalmarhem 

Mycket ska man läsa i sina dagar. I onsdagens tidning försöker politiska chefredaktören Per Dahl förklara Kalmarhems ekonomiska bekymmer med att dagens kommunledning i princip tvingat företaget att göra dåliga affärer, detta på grund av att vi har som ambition att Kalmar ska växa.

Det skulle vara väldigt intressant om Per Dahl kunde belägga den bild han försöker sätta. Varken tidningens egna journalister, revisorer eller någon övrig kommunpolitiker har landat i den analysen av problemen. Den stora orsaken till problemen har istället förklarats med en bristande ekonomistyrning och det faktum att bolaget under årtionden inte gjort fulla avskrivningar av sitt bestånd. Först i mitten av 90-talet började man göra fulla avskrivningar.  

Nog för att Per Dahl har all rätt att försöka skapa en nidbild av politiska motståndare men visst borde analyserna åtminstone vara i närheten av sanningen.   

Hälsar  

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande"